Hellebaardier 68, 1188 CW Amstelveen (2024)

  1. Amstelveen
  2. Hellebaardier
  3. Hellebaardier 68

Hellebaardier 68 ligt in de woonplaats Amstelveen (gemeente Amstelveen), in de wijk Waardhuizen, Middenhoven en in de buurt Beroepenbuurt. Deze woning is gebouwd in het jaar 1987 en heeft een woonoppervlakte van 88 m².

Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk openbare informatie over Hellebaardier 68 verzameld.🌐 Goedkoop & snel internet bij Ziggo. Speciale aanbieding: max. 12 maanden 50% korting met één jaar gratis streamingdienst (bijv. Disney+, HBO Max, Film1, SkyShowtime).

Algemene kenmerken

Geschatte woningwaarde: € 470.000 - € 525.000

Gebruiksdoel
Wonen
Woonoppervlakte
88 m²
Bouwjaar
1987
Status pand
Pand in gebruik

Gezondheid

De luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid hebben directe invloed op de gezondheid. Mensen die blootgesteld worden aan slechte luchtkwaliteit kunnen last krijgen van astma, allergieën en andere longaandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat schone lucht minder dan 10 μg/m³ stikstofdioxide (NO2) en minder dan 5 μg/m³ fijnstof (PM2,5) bevat.
De hoeveelheid omgevingsgeluid kan hinderlijk zijn en de (nacht)rust verstoren. Een geluidsbelasting van minder dan 55 dB wordt als goed beschouwd.
Het hitte-eilandeffect is wanneer steden warmer worden dan het platteland door gebouwen en verharde oppervlakken die warmte vasthouden.
Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat het donker is. Op een donkere plek in Nederland zijn 2.500 sterren aan de hemel te zien.

Stikstof NO2
16,0 μg/m³
Fijnstof PM10
16,7 μg/m³
Fijnstof PM2,5
9,3 μg/m³
Roet EC
0,3 μg/m³
Geluidsbelasting
55 dB
Hitte-eilandeffect
+1,4 °C
Hemelhelderheid nacht
100 sterren zichtbaar

Kans op overstroming

Het risico op overstromingen neemt toe door klimaatverandering, met stijgende zeespiegels, intensievere neerslagpatronen en extreme weersomstandigheden. De kans op overstromingen waar dit pand staat is klein (1x per 1000 jaar). De maximale waterhoogte bij een overstroming is 0,6 meter.


Fundering

Oudere gebouwen, gebouwd vóór 1970, hebben vaak houten funderingspalen. Vooral in gebieden met een minder stevige bodem kunnen deze palen kwetsbaar zijn. Dit pand is na 1970 gebouwd en heeft daarom weinig tot geen risico op funderingsproblemen.Energie

Energielabel

Het energielabel voor dit pand is (nog) niet bepaald.

⚡ Goedkope energie met de zekerheid van een vast contract? Bekijk nu wat jij kan besparen bij Essent!

Verbruik elektriciteit en gas

Het gemiddeld jaarverbruik in 2022 van dit adres en de buren is 2680 kWh elektriciteit en 1013 m³ gas.

Dit is het gemiddelde van 22 elektriciteits- en 22 gasaansluitingen met postcode 1188 CW en is alleen bruikbaar als er vergelijkbare woningen (bijv. allemaal appartementen) op deze postcode zijn. Het daadwerkelijke gebruik is afhankelijk van diverse factoren zoals de samenstelling van het huishouden, de isolatie van de woning, het gebruik van zonnepanelen of warmtepompen, etc. Het gebruik van eventuele stadsverwarming wordt niet meegerekend in het gasgebruik.

Deel dit adres

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. De belastingen verschillen per gemeente. Hieronder staat een berekening van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Amstelveen voor dit adres in 2024.

Gemeentelijke belastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Onroerendezaakbelasting (OZB)€ 266,49€ 266,49
Afvalstoffenheffing€ 268,10€ 325,84
Rioolheffing€ 207,60€ 207,60
Totaal€ 742,19€ 799,93

Waterschapsbelastingen

Waterschappen (ook wel hoogheemraadschap genoemd) zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer in Nederland: om ervoor te zorgen dat het land niet overstroomt en dat er schoon en voldoende water is. Hieronder staan de waterschapsbelastingen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor dit adres in 2024.

WaterschapsbelastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing (gebruiker)€ 170,30€ 170,30
Watersysteemheffing (eigenaar)€ 64,41€ 64,41
Zuiveringsheffing€ 91,65€ 274,95
Totaal€ 326,36€ 509,66

Een eenpersoonshuishouden zal op dit adres 1.069 euro aan belastingen betalen en een meerpersoonshuishouden 1.310 euro. Deze berekening is geldig voor huiseigenaren. Voor huurwoningen kan het bedrag verschillen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Recent te koop aangeboden woningen

Welke woningen in de omgeving staan te koop aangeboden?

Op basis van 18 verkochte woningen (met postcode 1188) is er tussen juli en december 2023 met gemiddeld 1,2% overboden (standaarddeviatie 3,5%) en duurt het zo'n 52 dagen voordat een woning verkocht is. 56% van de woningen is verkocht boven de vraagprijs.

AdresVraagprijsOppervlakteVraagprijs/m²Aangeboden sinds
Dr. Willem Dreesweg 486€ 500.00086 m²€ 5.81428-06-2024
Chirurgijn 79€ 725.000124 m²€ 5.84722-06-2024
Chirurgijn 79€ 725.000124 m²€ 5.84718-05-2024
De Nessermolen 49€ 535.000106 m²€ 5.04714-05-2024
Kromoord 29€ 725.000147 m²€ 4.93210-05-2024
Thalia 29€ 700.000138 m²€ 5.07207-05-2024
Weegschaal 37€ 525.000107 m²€ 4.90701-05-2024
Thalia 11€ 575.000120 m²€ 4.79229-04-2024
De Uitvlugt 41€ 595.000109 m²€ 5.45911-04-2024
Orion 95€ 350.00085 m²€ 4.11829-03-2024

Gemiddelde WOZ-waarde en verkoopprijs

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van gemiddelde WOZ-waarden van Nederland, de gemeente Amstelveen, de wijk Waardhuizen, Middenhoven en de buurt Beroepenbuurt te zien. De gemiddelde verkoopprijs voor Nederland en de gemeente Amstelveen worden weergegeven met stippellijnen.


Kadastrale kaart

De kadastrale kaart toont de ligging van panden en kadastrale percelen met bijbehorend perceelnummer.

De buurt Beroepenbuurt

Op basis van de woningmarkt (hoe snel woningen worden verkocht), de veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt hebben we een score berekend. De score voor de buurt Beroepenbuurt is: Goed.

8/10


De demografie van de buurt

In de onderstaande cirkels zijn statistieken per onderwerp voor Nederland (de binnenste cirkel), de gemeente Amstelveen, de wijk Waardhuizen, Middenhoven, en de buurt Beroepenbuurt (buitenste cirkel) te vinden.

Aantal inwoners per leeftijd (2023)


Aantal inwoners per geslacht (2023)


Aantal inwoners per burgelijke status (2023)


Aantal inwoners per afkomst (2022)


Verdeling huishoudens (2023)


Verdeling koop- en huurwoningen (2023)


Verdeling opleidingsniveau (2021)


De veiligheid in de buurt

In de onderstaande tabel staan de geregistreerde misdrijven voor de buurt Beroepenbuurt in 2023.

MisdrijfAantalAantal per 1000 inwoners
Diefstal/inbraak in woning, garage, schuur, tuinhuis53,1
Diefstal vanaf/uit/van motorvoertuigen of vaartuigen21,2
Diefstal van brom-, snor-, fietsen148,6
Zakkenrollerij10,6
Verkeersongevallen31,8
Zedenmisdrijf / Geweld / Bedreiging / Straatroof, overval138,0
Brandstichting00,0
Drugs-/drankoverlast00,0
Vandalisme42,4
Huisvredebreuk00,0

De bereikbaarheid van de buurt

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening voor de buurt Beroepenbuurt, berekend over de weg in 2022.

Gezondheid
Huisartsenpraktijk1,0 km
Huisartsenpost2,7 km
Apotheek1,0 km
Ziekenhuis2,7 km
Winkels
Supermarkt600 m
Levensmiddelen600 m
Warenhuis3,9 km
Horeca
Café2,1 km
Snackbar600 m
Restaurant1,4 km
Hotel2,2 km
Opvang en school
Kinderdagverblijf900 m
Buitenschoolse opvang900 m
Basisschool900 m
Voortgezet onderwijs (alle)1,1 km
V. Onderwijs VMBO1,1 km
V. Onderwijs HAVO/VWO1,1 km
Verkeer & Vervoer
Oprit provinciale-/snelweg2,3 km
Treinstation7,9 km
Trein overstapstation7,9 km
Ontspanning
Bibliotheek2,8 km
Zwembad1,6 km
Museum2,8 km
Podiumkunsten2,8 km
Poppodium2,8 km
Bioscoop9,1 km
Attractiepark6,0 km
Hellebaardier 68, 1188 CW Amstelveen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5873

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.