Dr. Willem Dreesweg 486, 1188 LG Amstelveen (2024)

  1. Amstelveen
  2. Dr. Willem Dreesweg
  3. Dr. Willem Dreesweg 486

Dr. Willem Dreesweg 486 ligt in de woonplaats Amstelveen (gemeente Amstelveen), in de wijk Waardhuizen, Middenhoven en in de buurt Hemellichamenbuurt. Deze woning is gebouwd in het jaar 1990 en heeft een woonoppervlakte van 86 m².

Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk openbare informatie over Dr. Willem Dreesweg 486 verzameld.🌐 Goedkoop & snel internet bij Ziggo. Speciale aanbieding: max. 12 maanden 50% korting met één jaar gratis streamingdienst (bijv. Disney+, HBO Max, Film1, SkyShowtime).

Algemene kenmerken

Geschatte woningwaarde: € 435.000 - € 485.000

Gebruiksdoel
Wonen
Woonoppervlakte
86 m²
Bouwjaar
1990
Status pand
Pand in gebruik

Verkoopgeschiedenis

Dit adres heeft het afgelopen jaar in de verkoop gestaan.

Aangeboden opVraagprijsVerkocht opLooptijd
28-06-2024 (Funda)€ 500.000Dr. Willem Dreesweg 486, 1188 LG Amstelveen (2)Dr. Willem Dreesweg 486, 1188 LG Amstelveen (3)

Gezondheid

De luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid hebben directe invloed op de gezondheid. Mensen die blootgesteld worden aan slechte luchtkwaliteit kunnen last krijgen van astma, allergieën en andere longaandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat schone lucht minder dan 10 μg/m³ stikstofdioxide (NO2) en minder dan 5 μg/m³ fijnstof (PM2,5) bevat.
De hoeveelheid omgevingsgeluid kan hinderlijk zijn en de (nacht)rust verstoren. Een geluidsbelasting van minder dan 55 dB wordt als goed beschouwd.
Het hitte-eilandeffect is wanneer steden warmer worden dan het platteland door gebouwen en verharde oppervlakken die warmte vasthouden.
Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat het donker is. Op een donkere plek in Nederland zijn 2.500 sterren aan de hemel te zien.

Stikstof NO2
14,3 μg/m³
Fijnstof PM10
16,3 μg/m³
Fijnstof PM2,5
9,0 μg/m³
Roet EC
0,3 μg/m³
Geluidsbelasting
59 dB
Hitte-eilandeffect
+1,0 °C
Hemelhelderheid nacht
< 100 sterren zichtbaar

Kans op overstroming

Het risico op overstromingen neemt toe door klimaatverandering, met stijgende zeespiegels, intensievere neerslagpatronen en extreme weersomstandigheden. De kans op overstromingen waar dit pand staat is klein (1x per 1000 jaar). De maximale waterhoogte bij een overstroming is 0,8 meter.


Fundering

Oudere gebouwen, gebouwd vóór 1970, hebben vaak houten funderingspalen. Vooral in gebieden met een minder stevige bodem kunnen deze palen kwetsbaar zijn. Dit pand is na 1970 gebouwd en heeft daarom weinig tot geen risico op funderingsproblemen.Energie

Energielabel

Voor dit pand is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig het pand is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het pand en naar de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Het label van dit pand is vóór 2021 geregistreerd. Voor deze labels geldt dat A het beste label is en G het slechtste.

Energielabel
C
Energielabel geldig tot
23-12-2030
Gebouwtype
Flatwoning (overig)

⚡ Goedkope energie met de zekerheid van een vast contract? Bekijk nu wat jij kan besparen bij Essent!

Verbruik elektriciteit en gas

Het gemiddeld jaarverbruik in 2022 van dit adres en de buren is 1594 kWh elektriciteit en 540 m³ gas.

Dit is het gemiddelde van 26 elektriciteits- en 26 gasaansluitingen met postcode 1188 LG en is alleen bruikbaar als er vergelijkbare woningen (bijv. allemaal appartementen) op deze postcode zijn. Het daadwerkelijke gebruik is afhankelijk van diverse factoren zoals de samenstelling van het huishouden, de isolatie van de woning, het gebruik van zonnepanelen of warmtepompen, etc. Het gebruik van eventuele stadsverwarming wordt niet meegerekend in het gasgebruik.

Deel dit adres

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. De belastingen verschillen per gemeente. Hieronder staat een berekening van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Amstelveen voor dit adres in 2024.

Gemeentelijke belastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Onroerendezaakbelasting (OZB)€ 246,87€ 246,87
Afvalstoffenheffing€ 268,10€ 325,84
Rioolheffing€ 207,60€ 207,60
Totaal€ 722,57€ 780,31

Waterschapsbelastingen

Waterschappen (ook wel hoogheemraadschap genoemd) zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer in Nederland: om ervoor te zorgen dat het land niet overstroomt en dat er schoon en voldoende water is. Hieronder staan de waterschapsbelastingen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor dit adres in 2024.

WaterschapsbelastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing (gebruiker)€ 170,30€ 170,30
Watersysteemheffing (eigenaar)€ 59,67€ 59,67
Zuiveringsheffing€ 91,65€ 274,95
Totaal€ 321,62€ 504,92

Een eenpersoonshuishouden zal op dit adres 1.044 euro aan belastingen betalen en een meerpersoonshuishouden 1.285 euro. Deze berekening is geldig voor huiseigenaren. Voor huurwoningen kan het bedrag verschillen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Recent te koop aangeboden woningen

Welke woningen in de omgeving staan te koop aangeboden?

Op basis van 18 verkochte woningen (met postcode 1188) is er tussen juli en december 2023 met gemiddeld 1,2% overboden (standaarddeviatie 3,5%) en duurt het zo'n 52 dagen voordat een woning verkocht is. 56% van de woningen is verkocht boven de vraagprijs.

AdresVraagprijsOppervlakteVraagprijs/m²Aangeboden sinds
Dr. Willem Dreesweg 486€ 500.00086 m²€ 5.81428-06-2024
Chirurgijn 79€ 725.000124 m²€ 5.84722-06-2024
Chirurgijn 79€ 725.000124 m²€ 5.84718-05-2024
De Nessermolen 49€ 535.000106 m²€ 5.04714-05-2024
Kromoord 29€ 725.000147 m²€ 4.93210-05-2024
Thalia 29€ 700.000138 m²€ 5.07207-05-2024
Weegschaal 37€ 525.000107 m²€ 4.90701-05-2024
Thalia 11€ 575.000120 m²€ 4.79229-04-2024
De Uitvlugt 41€ 595.000109 m²€ 5.45911-04-2024
Orion 95€ 350.00085 m²€ 4.11829-03-2024

Gemiddelde WOZ-waarde en verkoopprijs

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van gemiddelde WOZ-waarden van Nederland, de gemeente Amstelveen, de wijk Waardhuizen, Middenhoven en de buurt Hemellichamenbuurt te zien. De gemiddelde verkoopprijs voor Nederland en de gemeente Amstelveen worden weergegeven met stippellijnen.


Kadastrale kaart

De kadastrale kaart toont de ligging van panden en kadastrale percelen met bijbehorend perceelnummer.

De buurt Hemellichamenbuurt

Op basis van de woningmarkt (hoe snel woningen worden verkocht), de veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt hebben we een score berekend. De score voor de buurt Hemellichamenbuurt is: Ruim voldoende.

7/10


De demografie van de buurt

In de onderstaande cirkels zijn statistieken per onderwerp voor Nederland (de binnenste cirkel), de gemeente Amstelveen, de wijk Waardhuizen, Middenhoven, en de buurt Hemellichamenbuurt (buitenste cirkel) te vinden.

Aantal inwoners per leeftijd (2023)


Aantal inwoners per geslacht (2023)


Aantal inwoners per burgelijke status (2023)


Aantal inwoners per afkomst (2022)


Verdeling huishoudens (2023)


Verdeling koop- en huurwoningen (2023)


Verdeling opleidingsniveau (2021)


De veiligheid in de buurt

In de onderstaande tabel staan de geregistreerde misdrijven voor de buurt Hemellichamenbuurt in 2023.

MisdrijfAantalAantal per 1000 inwoners
Diefstal/inbraak in woning, garage, schuur, tuinhuis62,3
Diefstal vanaf/uit/van motorvoertuigen of vaartuigen72,7
Diefstal van brom-, snor-, fietsen72,7
Zakkenrollerij00,0
Verkeersongevallen83,1
Zedenmisdrijf / Geweld / Bedreiging / Straatroof, overval176,5
Brandstichting00,0
Drugs-/drankoverlast00,0
Vandalisme155,7
Huisvredebreuk00,0

De bereikbaarheid van de buurt

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening voor de buurt Hemellichamenbuurt, berekend over de weg in 2022.

Gezondheid
Huisartsenpraktijk600 m
Huisartsenpost2,5 km
Apotheek500 m
Ziekenhuis2,5 km
Winkels
Supermarkt500 m
Levensmiddelen400 m
Warenhuis3,7 km
Horeca
Café1,9 km
Snackbar500 m
Restaurant1,1 km
Hotel1,9 km
Opvang en school
Kinderdagverblijf400 m
Buitenschoolse opvang400 m
Basisschool400 m
Voortgezet onderwijs (alle)1,4 km
V. Onderwijs VMBO1,4 km
V. Onderwijs HAVO/VWO1,4 km
Verkeer & Vervoer
Oprit provinciale-/snelweg2,3 km
Treinstation7,7 km
Trein overstapstation7,7 km
Ontspanning
Bibliotheek3,1 km
Zwembad1,9 km
Museum3,1 km
Podiumkunsten3,1 km
Poppodium3,1 km
Bioscoop9,0 km
Attractiepark6,2 km
Dr. Willem Dreesweg 486, 1188 LG Amstelveen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5875

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.